Categories
News

อาหารปั่นผสม อาหารทางสายยาง อาหารทางการแพทย์ สามารถทำเองได้

อาหารปั่นผสม อาหารทางสายยาง อาหารทางการแพทย์ สามารถทำเองได้ อาหารสายยาง อาหารเหลว อาหารปั่นผสม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อาหารทางการแพทย์ ซึ่งมีความสำคัญกับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือผู้ป่วยมีร่างกายทีไม่ปกติ โดยทั่วไปอาหารปั่นผสมจะมีนักโภชนาการหรือผู้เชี่ยวชาญดูแล เพราะอาหารถือเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ป่วย เพราะเมื่ออาหารเข้าสู่ร่างกายแล้ว ก็จะมีผลกระทบต่อร่างกายผู้ป่วย

และอาหารปั่นผสมจะคำนึงถึงเรื่องของคุณประโยชน์ สารอาหารที่ผู้ป่วยจะได้รับ เพราะผู้ป่วยแต่ละประเภทจะมีสูตรอาหารที่ต่างกัน เพราะผุ้ป่วยแต่ละประเภทมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกัน

ทั้งนี้อาหารปั่นผสมนั้น มีจำหน่ายไม่มากนัก หากต้องการจริงๆต้องไปซื้อมาจากโรงพยาบาล และมีค่าใช้จ่ายที่สูง หากอยากนำไปรับประทานที่บ้าน สำหรับบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง หรือต้องการดูแล หากจะทำเองที่บ้าน ต้องทำตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

อาหารปั่นผสม อาหารสายยาง สำหรับผู้ที่ฟอกไต

อาหารปั่นผสม อาหารสายยาง คืออาหารที่มีลักษณะเป็นของเหลว สามารถไหลผ่านสายให้อาหารเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยได้ โดยไม่ติดขัด และสามารถให้สารอาหารและพลังงานที่เพียงพอต่อร่างกายของผู้ป่วย

ปริมาณของวัตถุดิบควรมีสัดส่วนที่เหมาะสมหรือตามใบแพทย์สั่ง เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายเมื่อผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่ไมเพียงพอ หรือเกินความจำเป็น สูตรอาหารปั่นผสมของผุ้ป่วยไตฟอกนั้น ควรมีคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน

และในการเตรียมวัตถุดิบแต่ละครั้ง้องคำนึงถึงความสะอาด และเมื่อทำออกมาแล้วควรรับประทานให้หมดทันที